W razie braku odpowiedniej ilości produktów na stanie magazynu - napisz do nas na lynxandwolf.poznan@gmail.com

Hurtownia zoologiczna https://ironpetpolska.pl

§ 1. Część ogólna

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez hurtownie https://ironpetpolska.pl/.

Używane podstawowe definicje w niniejszym regulaminie:

 • Sprzedawca– Andrei Lemeshau, prowadzący działalność gospodarczą Almacar Andrei Lemeshau, znajdująca się  pod adresem Polska, Poznan 61-611, ul. Naramowicka 217B/17 , NIP: 7822718997,; adres e-mail: hurt@ironpetpolska.pl
 • Hurtownia– hurtownia internetowa, prowadzona pod adresem internetowym https://ironpetpolska.pl/ .
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w hurtowni.
 • Konsument – jest osobą fizyczną która dokonuje ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną do Klienta, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania usług świadczonych z https://ironpetpolska.pl/, Klient musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. posiadać połączenie z siecią internet,
 2. posiadać oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet (przeglądarka internetowa). Brak akceptacji plików Cookies lub blokowanie Skryptów Java może spowodować nieprawidłowe działanie strony Sklepu internetowego,
 3. Mieć aktywne konto poczty e-mail.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Hurtowni, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje, zakres oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Hurtownia oferuje sprzedaż towarów metodą wysyłkową do klienta.
 2. Klient może stworzyć konto przy pomocy formularza na stronie hurtowni (https://ironpetpolska.pl/#wspolpraca) . Założenie oraz korzystanie z konta jest bezpłatnie. Klient może prosić o usunięciu swojego konta oraz informacji dotyczących tego konta, przesyłając żądanie na adres mailowy hurtowni kontakt@ironpetpolska.pl z adresu elektronicznego na który było zaaresztowane konto Klienta.
 3. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną nie ma minimalnego czasy trwania i może być rozwiązana w każdym czasie.

§ 4. Szczegóły i warunki dokonywania zakupów

 1. Informacje znajdujące się na stronach hurtowni dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu w hurtowni jest obowiązkowe utworzenie przez Klienta konta indywidualnego lub firmowego.
 3. Pod czas złożenia zamówienia Klient nie powinien wypełnić formularz, podając w nim  dane do płatności, wysyłki itd. w związku z tym że te dane są wprowadzone automatyczne zgodnie z danymi podanymi w moment rejestracji konta klienta. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
  a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
  b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy (https://ironpetpolska.pl/#kontakt_main);
 5. Wszystkie ceny w Hurtowni są cenami netto (NIE zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pod czas przyjęcia przez hurtownie zamówienia do realizacji złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane w formie mailowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku, nieprawidłowo wprowadzonych danych przez klienta pod czas rejestracje konta hurtownia może wstrzymać przyjęcie oraz realizację zamówienia do wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia. W takim przepadku hurtownia będzie kontaktować się z Klientem.
 8. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest realizowane przy pomocy firmy kurierskiej oraz w wyjątkowych przypadkach przy pomocy operatora  pocztowego lub paczkomatów.
 9. Cena towaru jest obowiązująca w moment  złożenia przez Klienta zamówienia.
 10. Koszty przesyłki są dodatkowymi kosztami dla klienta jeżeli przesyłka nie jest darmowa lub w inny sposób nieuzgodnione między Hurtownią oraz Klientem.  Wysokość kosztów dostawy jest widoczna pod czas złożenia zamówienia i zależy od wybranego produktu, wysokości kwoty zamówienia, metody płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
 11. Pod czas składania zamówienia Klient powinien wybrać metodę płatności. W Hurtowni są następny formy płatności:
  1. Przelew bankowy
 12. Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności Hurtownia skontaktuje się z Klientem dla rozwiązania sytuacji.
 13. Do towaru jest dołączony paragon (lub faktura VAT na żądanie klienta(może być wysłana drogą mailową) który jest potwierdzeniem wykonania zakupu w Hurtowni.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje

 1. Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym konsumentem , otrzymał ostatni zamówiony produkt.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsumentem musi poinformować o tym fakcie Hurtownia w formie piśmiennej lub elektronicznej na maila kontakt@ironpetpolska.pl

  Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, konsument musi poinformować o tym fakcie Ironpetpolska w ciągu 14 dni.

  Konsekwencje odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od umowy, Hurtownia zwróci konsumentu wszystkie poniesione koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten samy sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – z wyjątkiem płatności za pobraniem. . Ironpetpolska zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

  W ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy prosimy wysłać przesyłkę zwrotną na adres:

  Almacar Andrei Lemeshau
  ul. Druskienicka 8/10
  Polska, Poznan, 60-476

  Konsument musi ponieść koszty dostawy/zwrotu oraz  trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

  • które nie są prefabrykowane lub zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne towaru. Jeśli zakupiony w naszym sklepie internetowym towar ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację.

  1. Poinformuj nas o chęci złożenia reklamacji drogą mailową  kontakt@ironpetpolska.pl
  2. W odpowiedzi wyślemy ciebie formularz reklamacyjny
  3. Spakuj reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu (faktura), a następnie wyślij na adres: Almacar Andrei Lemeshau, ul. Druskienicka 8/10, 60-476, Poznań.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz reklamowanego produktu.

§ 6. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie: zdjęcia, grafika oraz treści stanowią jest przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).

§ 7. Postanowienia końcowe

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez przesłanie  drogą mailową na adres Użytkownika podanym przy rejestracji konta.